Your browser does not support JavaScript!
航空管理碩士學位學程
歡迎光臨航空管理碩士學位學程
師資介紹
蔡龍銘教授/所長 [ 2017-09-12 ]
 
吳青松教授 [ 2017-05-08 ]
 
林彩梅教授 [ 2017-05-08 ]
 
駱少康教授 [ 2017-05-07 ]

 

 

職稱 專任教授兼國貿系主任
姓名 駱少康
研究室 恩917-1
電話 35101
E-mail shaokang@faculty.pccu.edu.tw
研究領域
1.行銷學
2.消費者行為
3.網...
徐偉初教授 [ 2017-05-08 ]
 
陳定國教授 [ 2017-05-08 ]
 
洪世雄副教授 [ 2017-05-08 ]
 
李彥良助理教授 [ 2017-05-08 ]